Курсове водени от преподаватели от катедрата:

специалност курс преподавател
Редовно обучение    
биология, екология Физика

доц. З. Златанов

геология Физика доц. Пл. Малинов
 БХ, БА, ГБ Физика

гл.ас.Г.Гоев

 БМУР Физика

доц. З. Златанов

екохимия Физика доц. В. Вълчев
инженерна химия и съвременни материали

Обща физика

доц. Пл. Малинов
компютърна химия Физика доц. В. Иванов
медицинска физика Увод в програмирането доц. В. Вълчев
молекулярна биология, БТ Физика доц.Ив.Димитрова
физика, АМГ, ФИ, КФЕ Вероятности и физическа статистика доц. В. Иванов
физика, инженерна физика Увод в UNIX  
ФИ, КФЕ Основи на физиката II част доц. В. Иванов
химия Физика I ч. доц. В. Вълчев
химия Физика II ч. доц. В. Вълчев
химия и английски физика доц. М. Максимов
Задочно обучение    
биология, екология и ООС - З.О. Физика доц.Ив.Димитрова
ИФ, АМГ Вероятности и физическа статистика доц В. Иванов
химия Физика I част доц. В. Иванов
химия Физика II част доц. В. Иванов
...    
Изборни и факултативни курсове    
биотехнологии, молекулярна биология Основи на съвременната физика доц.Ив.Димитрова
екохимия Практикум - решаване на задачи по физика доц. В. Вълчев
...    

*Легенда:  Физика и информатика (ФИ); Комуникации и физична електроника (КФЕ);                Астрофизика, метеорология и геофизика (АМГ); Инженерна физика (ИФ); Биология и химия (БХ); Биомениджмънт и устойчиво развитие (БМУР); География и биология (ГБ);