Курсове водени от преподаватели от катедрата:


специалност курс преподавател
Редовно обучение    
биология, екология Физика

доц. З. Златанов

геология Физика доц. З. Златанов
 БХ Физика

гл.ас.Г.Гоев

 БМУР Физика

доц. З. Златанов

екохимия Физика доц. В. Вълчев
инженерна химия и съвременни материали

Обща физика

доц. Хр.Илиев
компютърна химия Физика проф. В. Иванов
медицинска физика Увод в програмирането доц. В. Вълчев
молекулярна биология, БТ Физика доц.Ив.Димитрова
физика, АМГ, ФИ, КФЕ Вероятности и физическа статистика доц. В. Иванов
физика, инженерна физика Увод в UNIX  
ФИ, КФЕ Основи на физиката II част проф. В. Иванов
химия Физика I ч. проф. В. Вълчев
химия Физика II ч. проф. В. Вълчев
химия и английски физика доц. Хр.Илиев
химия и информатика физика доц. Хр.Илиев
Задочно обучение    
биология, екология и ООС - З.О. Физика доц.Ив.Димитрова
ИФ, АМГ Вероятности и физическа статистика проф В. Иванов
химия Физика I част проф В. Иванов
химия Физика II част проф В. Иванов
биотехнологии Физика доц. Хр.Илиев
...    
Изборни и факултативни курсове    
биотехнологии, молекулярна биология Основи на съвременната физика доц.Ив.Димитрова
екохимия Практикум - решаване на задачи по физика доц. В. Вълчев
...    

*Легенда:  Физика и информатика (ФИ); Комуникации и физична електроника (КФЕ);                Астрофизика, метеорология и геофизика (АМГ); Инженерна физика (ИФ); Биология и химия (БХ); Биомениджмънт и устойчиво развитие (БМУР); География и биология (ГБ);