Местоположение на катедра Обща физика

Катедра Обща физика е разположена в сгради А и Б на Физическия факултет.


Вижте Dipartment of General Physics, SU на по-голяма карта

Адресът е:

Катедра Обща физика
Физически факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"
бул. Джеймс Баучер №5
София 1164