новини

Юнска  сесия   2018/19г.

специалност

преподавател

нач. час

дата

зала

асистиращи

Фармация

Доц.В.Вълчев

8ч.

 

8ч.

 

10.06.2019

 

11.06.2019

А207

 

А207

гл.ас.К.Кирилов

гл.ас.Г.Алексиева

доц.Цв.Паунска

доц.Ст.Колев

гл.ас.Пл.Петков

БТ зад.об.

Доц. Хр. Илиев

10ч.

10.06.2019

А203

Доц.Цв.Паунска

Осн. на физиката 2

Проф. В.Иванов

14ч.

13.06.2019

А301

 

Фармацияeng

Доц.Ив.Димитрова

9ч.

13.06.2019

14.06.2019

А313

Доц.Хр.Илиев

ВФС

Проф. В.Иванов

9ч.

16.06.2019

А205

 

БМУР

Доц.З.Златанов

10ч.

17.06.2019

А205

гл.ас.Пл.Петков

БТ

Доц.Ив.Димитрова

9ч.

21.06.2019

А207

гл.ас.Н.Горунски

гл.ас.Стр..Георгиев

гл.ас.К.Кирилов

гл.ас.Пл.Петков

гл.ас.Г.Гоев

Геология

Доц. З.Златанов

10ч.

21.06.2019

А307

гл.ас.Пл.Петков

ИХСМ

Доц. Хр. Илиев

10ч.

26.06.2019

А303

гл.ас. Д.Лютов

МБ

Доц.Ив.Димитрова

9ч.

1 - 4гр.

26.06.2019

А207

гл.ас.Г.Гоев

ас.Д.Лютов

МБ

Доц.Ив.Димитрова

9ч.

5 - 8гр.

27.06.2019

А207

гл.ас.Н.Горунски

гл.ас.Стр..Георгиев

гл.ас.К.Кирилов

гл.ас.Пл.Петков

ХИ+ХА

Доц. Хр. Илиев

10ч.

28.06.2019

А307

 

Химия

Доц.В.Вълчев

8ч.

01.07.2019

А207

доц.Ст.Лишев

доц.Ив.Димитрова

гл.ас.Н.Горунски

ВФС

Проф. В.Иванов

9ч.

01.07.2019

А205

 

БХ гл.ас. Гошо Гоев 10ч. 10.07.2019 А301  

 

 

Януарска  изпитна сесия 2019

специалност

преподавател /

дисциплина

нач. час

дата

зала

асистиращи

ИХСМ

ЯХ

Доц.Хр.Илиев

„Физика  Iч.“

10ч.

04.02.2019

А307

гл.ас.Д.Лютов

доц.Ст.Лишев

Екохимия

Доц.В.Вълчев

„Физика“

9ч.

06.02.2019

А205

гл.ас.Н.Горунски

Биология

 

Доц.З.Златанов

„Физика“

10 ч.

07.02.2019

А205

гл.ас.Д.Лютов

ас.А.Цонев

гл.ас.Г.Алексиева

Компютърна химия

Химия З.О.

Проф.В.Иванов

„Обща физика“

14 ч.

07.02.2019

А301

Доц.З.Златанов

ЕООС

Доц.З.Златанов

„Физика“

10ч.

08.02.2019

А205

гл.ас.Н.Горунски

гл.ас.Д.Лютов

Химия

Доц.В.Вълчев

„Физика  Iч.“

9ч.

13.02.2019

А205

доц.Ив.Димитрова

гл.ас.Г.Гоев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018

 

преподавател

дисциплина

специалност

дата

час

зала

гл.ас. Христо Илиев

Физика

ХИ+ХА

21.08.2018

10ч.

А516

Доц. Васил Вълчев

Физика

Химия

Екохимия

22.08.2018

9ч.

А301

гл.ас.Гошо Гоев

Физика

БХ

23.08.2018

10ч.

А313

Доц. Васил Вълчев

Физика и биофизика

Фармация

24.08.2018

9ч.

А205

Доц. Виктор Иванов

ВФС

АМГ,ИФ

03.09.2018

9ч.

А301

Доц. Виктор Иванов

ВФС

Физика, АМГ,ККТФ, ФИ, КФЕ

04.09.2018

9ч.

А301

Доц. Виктор Иванов

Физика IIч

Хзад.об

04.09.2018

9ч.

А301

Доц. ИвелинаДимитрова

Физика

БТ, МБ

5.09.2018

9ч.

А205

Доц. Захари Златанов

Физика

БМУР

Биология

ЕООС

КХ

11.09.2018

10ч.

А209

Доц. Пламен Малинов

Физика

 

ФизикаIч,IIч

   Геология          БТ зад.об.

 

ИХСМ

15.09.2018

9ч.

А205

Юнска изпитна сесия  на учебната 2017-2018г.

специалност

преподавател

нач. час

дата

зала

асистиращи

Геология

Доц.Пл.Малинов

10ч.

7.06.2018

А307

Доц.З.Златанов

БТ зад.об.

Доц.Пл.Малинов

9 ч.

9.06.2018

А301

гл.ас.Хр.Илиев

ИХСМ

Доц.Пл.Малинов

9 ч.

15.06.2018

А303

гл.ас.Хр.Илиев

доц.Ст.Лишев

ХИ+ХА

гл.ас.Хр. Илиев

10 ч.

15.06.2018

А516

 

Геология

Доц.Пл.Малинов

9 ч.

18.07.2018

А307

Доц.З.Златанов

ВФС

Доц.В.Иванов

9 ч.

18.06.2018

А301

Гл.ас.Н. Димитров

Гл.ас.Ив. Коцева

БТ

Доц.Ив.Димитрова

9ч.-1,2гр.

14ч.-3,4гр.

19.06.2018

А205

ас.Д.Лютов

гл.ас.Стр. Георгиев

гл.ас.К.Кирилов

Осн. на физиката 2

Доц.В.Иванов

9 ч.

21.06.2018

А301

доц.Ст.Лишев

ВФС

Доц.В.Иванов

9 ч.

22.06.2018

А301

Гл.ас.Н. Димитров

Гл.ас.Ив. Коцева

Фармация

Доц.В.Вълчев

9 ч.

9 ч.

 

26.06.2018

27.06.2018

А207

А207

ас А.Цонев гл.ас.К.Кирилов

гл.ас.Г.Алексиева

доц.Цв.Паунска

доц.Ст.Колев

ас.Д.Лютов

Химия

Доц.В.Вълчев

9ч.

29.06.2018

А209

доц.Ст.Лишев

гл.ас.Г.Гоев

гл.ас.Н.Горунски

МБ

Доц.Ив.Димитрова

9ч.-2,3,4гр.

14 ч.-5гр.

4.07.2018

А209

гл.ас.Г.Гоев

ас.Д.Лютов

МБ

Доц.Ив.Димитрова

9ч.-7,8,9гр.

14 ч.-1,6 гр.

5.07.2018

А209

гл.ас.Н.Горунски

гл.ас.Стр..Георгиев

БМУР

Доц.З.Златанов

10ч.

10и11.07.2018

А301

гл.ас.К.Кирилов

БХ

гл.ас.Г.Гоев

10ч.

18.07.2018

А303

 

Януарска  изпитна сесия 2018

 

специалност

преподавател

нач. час

дата

зала

асистенти

Биология

1,2- гр.

Доц.З.Златанов

10 ч.

30.01.2018

А209

ас.Д.Лютов

гл.ас.Хр.Илиев

 

Биология

3,4- гр.

Доц.З.Златанов

10 ч.

31.01.2018

 

А209

ас.Д.Лютов

гл.ас.Хр.Илиев

 

Химия

Доц.В.Вълчев

.

08.02.2018

А209

доц.Ив.Димитрова

гл.ас.Г.Гоев

гл.ас.Н.Горунски

Екохимия

Доц.В.Вълчев

.

9.02.2018

Б316

гл.ас.Хр.Илиев

Компютърна химия

Доц.З.Златанов

10 ч.

12.02.2018

А301

ас.Д.Лютов

 

ЕООС

Доц.З.Златанов

10ч.

14.02.2018

А205

гл.ас.Н.Горунски

 

ИХСМ

Доц.Пл.Малинов

.

16.02.2018

А303

гл.ас.Хр.Илиев

 


                     

                                                                         

СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2017

преподавател

дисциплина

специалност

дата

час

зала

Доц. Васил Вълчев

Физика

Химия

Екохимия

22.08.2017

9ч.

Б302

Доц. Васил Вълчев

Физика и биофизика

Фармация

25.08.2017

9ч.

А205

гл.ас.Гошо Гоев

Физика

БХ,БА,ГБ

30.08.2017

10ч.

А205

Доц. Захари Златанов

Физика

БМУР

Биология

ЕООС

7.09.2017

10ч.

А209

Доц. ИвелинаДимитрова

 

Физика

БТ

7.09.2017

9ч.

А205

Доц. ИвелинаДимитрова

 

Физика

МБ

8.09.2017

9ч.

А205

гл.ас. Христо Илиев

Физика

ХИ+ХА

8.09.2017

10ч.

А120

Доц. Пламен Малинов

Физика

   Геология      БТ зад.об.

9.09.2017

9ч.

А205

Доц. Пламен Малинов

Физика Iч,IIч

ИХСМ

9.09.2017

10ч.

А205

 

ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2017

 

преподавател

дисциплина

специалност

дата

час

зала

доц. Пламен Малинов

 

Физика

БТ зад.об.

5.06.2017

14ч.

А301

гл.ас. Христо Илиев

Физика

ХИ+ХА

15.06.2017

10ч.

А120

доц. Васил Вълчев

доц.Стилян Лишев

гл.ас.Наско Горунски

Физика IIч.

Химия

28.06.2017

9ч.

А205

доц. Ивелина Димитрова

гл.ас.Наско Горунски

гл.ас.Страхил Георгиев

гл.ас.Гошо Гоев

доц.Стилян Лишев

 

Физика

МБ

27.06–  II гр.

29.06–I гр.,Vгр.

            VII,VIIIгр.

30.06–III,IVгр.

     VI гр

 9ч.

 9ч.

12ч.

 9ч.

12ч.

А303

 А205

 А205

 А205

А205

доц. Пламен Малинов

ас.Атанас Цонев

доц.Стилян Лишев

Физика IIч

ИХСМ+ЯХ

1.07.2017

10ч.

А205

доц. Васил Вълчев

гл.ас. Христо Илиев

гл.ас.Кирил Кирилов

доц.Стилян Лишев

ас. Димитър Лютов

Физика и биофизика

Фармация

03.07.2017

04.07.2017

9ч.

9ч.

А205

А205

доц. Захари Златанов

ас. Димитър Лютов

Физика

БМУР

6.07.2017

7.07.2017

10ч.

10ч.

А301

А301

доц. Пламен Малинов

доц. Захари Златанов

 

Физика

Геология

10.07.2017

9ч.

А205

доц. Ивелина Димитрова

ас. Димитър Лютов

доц. Захари Златанов

гл.ас.Кирил Кирилов

Физика

БТ

13.07.2017

9ч.

А207

 

 

 

 

 

 

 

ЯНУАРСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2017

специалност

преподавател

нач. час

дата

зала

асистенти

Биология

Iкурс

Доц.З.Златанов

02.02.2017

А205

гл.ас.К.Кирилов

гл.ас.Хр.Илиев

 

ЕООС

Доц.З.Златанов

03.02.2017

А205

ас.Д.Лютов

 

Компютърна химия

Доц. В.Иванов

10 ч.

О3.02.2017

602 ФХФ

Доц.З.Златанов

Химия

Доц.В.Вълчев

07.02.2017

А205

доц.Ив.Димитрова

гл.ас.Г.Гоев

гл.ас.Н.Горунски

ИХСМ

Доц.Пл.Малинов

07.02.2017

А203

гл.ас.Хр.Илиев

 

Биология IIкурс

Доц.З.Златанов

10.02.2017

А205

ас.Д.Лютов

гл.ас.Г.Алексиева

 

Екохимия

Доц.В.Вълчев

17.02.2017

Б302

гл.ас.Г.Гоев

 

БА

Гл.ас.Г.Гоев

10ч

15.02.2017

А301

Доц.З.Златанов

БГ + БХ

Гл.ас.Г.Гоев

10ч

16.02.2017

А301

ас.Д.Лютов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2016

 

преподавател

специалност

дата

час

зала

доц.В.Вълчев

гл.ас.Н.Горунски

гл.ас.Г.Гоев

Химия+Eкохимия

23.08.2016

9ч.

А205

доц.В.Вълчев

доц.Ст.Лишев

ас.Н.Димитров

гл.ас.Хр.Илиев

гл.ас.Н.Тодоров

Фармация

24.08.2016

9ч.

А205

доц.В.Иванов

ВФС

02.09.2016

9ч.

А205

доц.В.Иванов

ОФ-2част

01.09.2016

9ч.

А205

доц.М.Максимов

гл.ас.Ив.Димитрова

гл.ас.Стр.Георгиев

гл.ас.Н.Горунски

ас.Кл.Тютюлков

Колоквиум МБ,БТ,(Б+ЕООС)зад

25.08.2016

9ч.

А209

доц.М.Максимов

гл.ас.Ив.Димитрова

гл.ас.Стр.Георгиев

гл.ас.Г.Гоев

МБ и Химия

26.08.2016

9ч.

А209

доц.Пл.Малинов

гл.ас.Хр.Илиев

доц.З.Златанов

ас.Кл.Тютюлков

Геология,БТЗАД.ОБ.,ИХСМ

10.09.2016

10ч.

А209

доц.З.Златанов

гл.ас.Г.Алексиева

ас.Кл.Тютюлков

гл.ас.Хр.Илиев

гл.ас.К.Кирилов

БМУР, КХ

12.09.2016

9ч.

А205

гл.ас.Г.Гоев

доц.З.Златанов

гл.ас.Г.Алексиева

 

 БХ, БА и ГБ

БХ, БА и ГБ

24.08.2016

25.08.2016

9ч.

9ч.

А209

А209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2016

преподавател

специалност

дата

час

зала

доц.В.Вълчев

гл.ас.Н.Горунски

гл.ас.Г.Гоев

Химия

17.06.2016

9ч.

А205

доц.В.Вълчев

доц.Ст.Лишев

ас.Н.Димитров

гл.ас.Хр.Илиев

гл.ас.Н.Тодоров

Фармация

30.06.2016

9ч.

А207

доц.В.Иванов

ВФС

24.06.2016

04.07.2016

9ч.

9ч.

А205

А205

доц.В.Иванов

ОФ-2част

21.06.2016

9ч.

А205

доц.М.Максимов

гл.ас.Ив.Димитрова

гл.ас.Стр.Георгиев

МБ1, МБ6, МБ7

17.06.2016

9ч.

А209

доц.М.Максимов

гл.ас.Ив.Димитрова

гл.ас.Г.Гоев

МБ2, МБ3, МБ4

20.06.2016

9ч.

А205

доц.М.Максимов

доц.Ст.Лишев

ас.Н.Димитров

БТ1, БТ2

22.06.2016

9ч.

А209

доц.М.Максимов

доц.Ст.Лишев

гл.ас.Г.Гоев

ас.Н.Димитров

БТ3, БТ4, МБ5

23.06.2016

9ч.

А209

доц.Пл.Малинов

гл.ас.Н.Горунски

Геология

15.07.2016

9ч.

А207

доц.Пл.Малинов

БТ З.О.

10.06.2016

9ч.

А209

доц.Пл.Малинов

гл.ас.Хр.Илиев

ИХСМ

30.06.2016

9ч.

А209

доц.З.Златанов

гл.ас.Н.Горунски

БМУР

11.07.2016

10ч.

А209

доц.З.Златанов

гл.ас.Н.Горунски

БМУР

12.07.2016

10ч.

А209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я Н У А Р С К А   И З П И Т Н А   С Е С И Я  2016 г.

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

 

ДАТА

 

ЗАЛА

 

ЧАС

 

АСИСТЕНТИ

 

           Доц.В.Вълчев

 

Екохимия

 

 

 

08.02.2016г.

 

.

 

Б302

 

 

9 ч.

 

 

гл.ас.Хр.Илиев

гл.ас.Г.Алексиева

 

     Доц. З.Златанов

Компютърна химия

01.02.2016 г.

Б302

 

гл.ас.Хр.Илиев

гл.ас.Кл.Тютюлков

 

Доц. М.Максимов

 

 

Химия

 

Биология

ЕООС

 

29.01.2016 г.

 

02.02.2016 г.

03.02.2016 г.

 

Б302

 

А301

Б302

 

9 ч.

 

9 ч.

9 ч.

гл.ас.Г.Гоев

гл.ас.И.Димитрова

 

доц. З.Златанов

гл.ас. Г.Алексиева

 

Доц. Пл.Малинов

ИХСМ

05.02.2016 г.

A301

9 ч.

 

 

Гл.ас. Г.Гоев

 

 Биология и химия

 

 

Биология и англ.ез.

 

 

География и биолог.

 

 

28.01.2016 г.

 

 

 

25.01.2016 г.

 

 

 

15.02.2016 г.

 

 

A307

 

 

 

A307

 

 

 

А301

 

10 ч..

 

 

 

10 ч.

 

 

 

10 ч.

 

гл.ас. Г.Алексиева,

ас. Н.Горунски

 

 

гл.ас. Г.Алексиева,

доц. З.Златанов

 

 

гл.ас. Г.Гоев

 

Космически предизвикателства 2015

Европейска нощ на учените 2015 – София

Академичен календар /График на учебния процес за учебната 2015/2016 г./

Септемврийска изпитна сесия - 2014/2015гг. на катедра Обща физика

Датите за изпитите от ликвидационната сесия в катедра Обща физика можете да узнаете на телефон 02 8161 870 - канцеларията на катедрата.

Архив - изпитни сесии възможност за студентски стипендии към фондация Еврика

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2/novini/konkursna_kampaniya_2015_na_fondaciya_evrika

/ИЛИ ПРЯКО НА САЙТА НА ФОНДАЦИЯТА>>>/                    МОМЕНТИ ОТ ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 13.04.2013г.

                Лабораторен практикум- (демонстрации), гл. ас. Г. Гоев, А429.

 

 

Стробоскопична фотография - лекция и демонстрации, доц. Велин Спасов, А431

 

 

 

 

 

13.04.2013 - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ВЪВФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

                   ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ И ДЕМОНСТРАЦИИ  В КАТЕДРА ОБЩА ФИЗИКА

11.00 - 12.00 ч.  "Стробоскопична фотография: принципи и използването й за регистрация на траекторията на движещо се тяло в пространството и възможност за определяне на кинематичните му характеристики",  лекция и демонстрации, доц. Велин Спасов, А431

 

                ДЕМОНСТРАЦИИ В УЧЕБНИ ЛАБОРАТОРИИ НА КАТЕДРА ОБЩА ФИЗИКА

10.30 - 13.00 ч. Оптика - Лабораторен практикум (демонстрации), гл. ас. Захари Златанов, А412

 

10.30 - 13.00 ч. Електричество и магнетизъм - лабораторен практикум (демонстрации), Стоянка Пешкалова, А414

 

10.30 - 13.00 ч. Механика  - Лабораторен практикум (демонстрации), гл. ас. Г. Гоев, А429.

 

                       АРХИВ - ДЕН  НА  ОТВОРЕНИТЕ  ВРАТИ