СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2015г.

преподавател

специалност

дата

зала

час

асистент

 

Доц. В.Иванов

ВФС и ОВС

Основи на физиката – 2 част  

03.09.2015 г.

04.09.2015 г.

А301

А301

 

9 ч.

9 ч.

 

 

Доц.. В.Вълчев

 

Химия + Екохимия

 

Фармация

 

 

25.08.2015 г.

 

26.08.2015 г.

 

А207

 

А207

 

 

9 ч.

 

9 ч.

 

Н.Горунски, Хр.Илиев

И.Димитрова, Г.Гоев

Ст.Лишев,Н.Горунски

Хр.Илиев

 

Доц. М.Максимов

БТ, (Б+ ЕООС)зад. + ХА + ХИ

Колоквиум за МБ и Химия

 

МБ и Химия

10.09.2015 г.

 

10.09.2015 г.

 

11.09.2015 г.

A209

 

А209

 

А205

9 ч.

 

9 ч.

 

9 ч.

З.Златанов, Ст.Лишев

           Г.Гоев,                    Стр.Георгиев

 

Г.Гоев,И.Димитрова

Доц.Г.Христакудис

Б  и  ЕООС

 

БХ, БМУР и БА

24.08.2015г.

 

25.08.2015 г

А209

 

А209

9 ч.

 

9 ч.

З.Златанов, И.Димитрова

Хр.Илиев

З.Златанов,

Хр.Илиев

Доц. Пл.Малинов

Геология, БТ–задочно об. и

ИХСМ

05.09.2015 г.

А209

10 ч.

З.Златанов,

Кл.Тютюлков

гл.ас. Хр.Илиев