История

В историята на Физическия факултет катедра Обща физика има специфично място, което се обуславя от основната и функция - да обучава чрез Общия курс по физика студенти от другите факултети на Университета. Заедно с това катедрата е интегрирана и в обучението на специалностите от Физическия факултет.

Катедрата по Обща физика е създадена с решение № XVI-283 на Министерството на културата от 18.2.1955 г. Първоначалният и състав е формиран основно от преподаватели от катедрата по Опитна физика, ръководена от проф. Наджаков. Първите сътрудници на катедрата са: доц. А. Раев, ст. преподавател О. Тасева, преподавател М. Молдованова, ст. асистенти: В. Попов, М. Четкаров, Ст. Горанова, А. Пеева, Ст. Димитрова и асистентите: А.Ангелов, М. Миляшев, В. Василев, Ст. Кънев, Цв. Бончев. За нуждите на катедрата на ул. Московска 49 са отделени 3 стаи за кабинети  и 1 за лаборатория и на ул. Шипка 14 - 3 стаи за кабинети и 2 за лаборатории.