АРХИВ

ДЕН  НА  ОТВОРЕНИТЕ  ВРАТИ

 ВЪВ  ФИЗИЧЕСКИЯ  ФАКУЛТЕТ НА  

        СОФИЙСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

КАТЕДРА ОБЩА ФИЗИКА

 21.04.2012

   Демонстрации:

                       10:30 - 13:00 ч.

        Механика и оптика  - А429, А412 лаборатории

           гл.ас. Г. Гоев

        Електричество и магнетизъм - А414 лаборатория

           ас. И. Димитрова, физ. Г. Деянова

 

                       10:00 - 12:00 ч.

        Резистивни методи - Б310 лаборатория

         доц. В. Вълчев