5, James Bourchier Blvd.
BG-1164 Sofia, BULGARIA
FAX: (+359-2) 96 25 276      phones: (+359 2) 81 61-***;

Към новия сайт на катедрата    Ръководител катедра

     доц. д-р Виктор Генчев Иванов
     тел: 81 61 816 , 8 68 81 76; стая Б 322;  
e-mail: vgiphys.uni-sofia.bg

Лична страница

 

      проф. дфзн Стефан Трифонов Иванов
тел: 648; стая Б 327;  
e-mail: stefanphys.uni-sofia.bg

Лична страница

 

     доц. д-р Людмил Василев Василев
 тел: 8161 899 , 8 62 75 75; стая Б 331; 
e-mail: lvvphys.uni-sofia.bg

Лична страница

 

       доц. д-р Максим Христов Максимов
 тел: 635; стая Б 307 
e-mail: maksimphys.uni-sofia.bg

Лична страница

 

      доц. д-р Георгиос Христос Христакудис
тел: 632; стая Б305 
e-mail: gchristaphys.uni-sofia.bg

Лична страница

 

      доц. д-р Велин Александров Спасов
тел:642; стая Б 323; 
e-mail: velinphys.uni-sofia.bg

Лична страница

 

      доц. д-р Пламен Николов Малинов
тел: 646; стая Б 325; 
e-mail: pmphys.uni-sofia.bg

Лична страница

 

      доц. д-р Васил Димитров Вълчев
тел: 610; стая Б 303;  
e-mail: vdvphys.uni-sofia.bg

Лична страница

 

      гл. ас. Бойко Младенов Карабски
тел: 807; стая Б 309;  
e-mail: steve_bophys.uni-sofia.bg

Лична страница

 

      ст. ас. д-р Гошо Колев Гоев
тел: 804; стая А 107; 
e-mail: gogophys.uni-sofia.bg

Лична страница

 

      ас. Евгения Петрова Рахова
тел:736; стая Б 301; 
e-mail: jeniphys.uni-sofia.bg

Лична страница

 

      гл. спец. д-р Татяна Аристотелова Христакуди
тел: 632; стая Б 308;

Лична страница

 

      гл. спец.  д-р Захари Кирилов Златанов
тел: 632; стая Б 305;  
e-mail: zahophys.uni-sofia.bg

Лична страница

 

      Физик Ганка Владимирова Михайлова
тел: 870; стая А 425; 
e-mail: gankaphys.uni-sofia.bg

Лична страница

 

      Физик Галина Иванова Деянова
тел: 888; стая А 405; 
e-mail: deyanovaphys.uni-sofia.bg

Лична страница